Kurumsal Programlarımız

1- Kurum içi etkin iletişim ve motivasyon
2- Stres ve Motivasyon
3- NLP ile Değişim
4- Zaman Yönetimi
5- Etkin Satış ve Satışta Profesyonellik
6- Kişisel Liderlik ve Motivasyon
7- NLP ile Yaratıcılık
8- NLP Eğitimcinin Eğitimi Programı 
9- NLP ile hayatta etkin olmak
10- İş Dünyasında Başarı
11- Değişim – Gelişim ve Girişimcilik
12- Yönetim ve Liderlik
13- Etkin Lider Yetiştirmek
14- Etkin Dinleme – Etkin İletişim
15- Motivasyon Barometresi
16- Problem Çözme Teknikleri
17- Kişilik Tipolojileri ve Davranış Kalıpları
18- Kurumsal Açıdan Fark Yaratabilmek
19- Kurumların Meta-Program Yönetimi
20- Beyin Fırtınası ve Kavramsal Düşünme
21- Hedef Odaklı Takım Kurmak
22- Personel Seçme Değerlendirme ve Kriterleri
23 - Etkin Lider Yöneticilik
24- NLP ile İletişimde Dil İllüzyonları
25- Satış Dilinin Gizli Gücü - Hipnotik Dil Kalıpları
26- Etken Liderlik Süreci
27- Duygusal Zeka - Dışarıdan Açılan Pencere
28- Yönetimde Duyusal Algı Programlama
29- Kurumsal SWOT Analizi Kriterleri
30- NLP Bakış Açısıyla Mülakat Teknikleri
31- NLP ile Motivasyon Gücü
32- Yaratıcı Düşünme Yöntemi
33- Duyguların Yönetimi
34- Yönetimde Etkin Koçluk Programı ve Mentörlük
35- Mülakat Teknikleri
36 - Kişisel Mükemmellik Ve Liderlik
37 - Satışta Mükemmellik ve Yüksek Motivasyon
38 - Kişileri Yönlendiren “19 Davranış Kalıbı Programı”
39 - “Mazeret Yok” Programı
40 - Eğitimcinin Eğitimi Programı
41 - Öğrenme ve Başarı Programı
42 - Konuşan Kalem Davranış Programı
43 - İleri Düzey Başarı Yolculuğu Programı

Neden NLP ile Kurumsal Programlar

KURUMSAL ANLAMDA:

Kurumdaşlık ve Biz Bilincini Oluşturmak,
Birlikte hareket etmek,
Kurum kültürleriyle uyum ve ahenkli olabilmek
Sinerji yaratmak,
Kurumsal anlamda başarının hazzını yaşayabilmek için NLP Teknikleriyle bütünleşen programların alınması hızla globalleşen iş dünyasında bir lüks değil gerekliliktir. 

“ Dünya bugünlerde öylesine çabuk gelişiyor ki, yapılamaz diyen kişinin sözü birinin yapmasıyla kesiliyor.”

“Elbert HUBBARD”

“BEYNİNİZ HER ZAMAN BASKIN DÜŞÜNCEYE KARŞILIK VERİR”

MUSTAFA KILINÇ