Kişisel Değişim Atölyesi

Kişisel Değişim Atölyesi; Bireyin kendisinde gördüğü, değiştirmek istediği davranışların bütününü kapsayan bir değişim Programıdır.

Değişim Programı kapsamında NLP Teknik Bütünlüğü uygulanmakta olup;

 • Özgüven ve Kendine Güven
 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Etkin İletişim – Etkin Birey Olma
 • Hedef Belirleme
 • Öğrenme Basamakları ve Öğrenme Sorunları
 • Güç
 • Başarı
 • Aile İçi İletişim – İletişimsizlik
 • Tembellik – Bıkkınlık – İsteksizlik Davranışları
 • Sınavda Başarılı Olmanın Etkin ve Geçerli Yolları ile
 • Yeterlilik inancı 
 • Duygu kontrolü
 • Doğru düşünme sanatı 
 • Eleştirel içsel ses
 • Topluluk önünde konuşma 
 • Sakin ve uyumlu olma
 • Sınav kaygısı 
 • Sınav fobisi 
 • Başarılı olma korkusu 
 • Başarısız olma korkusu     

Kazanmak ve Başarmak için, Hayat amacını bulmak için

“FARK YARATACAK DEĞİŞİM TEKNİKLERİ” uygulanır.